Mis-School

General Category => Mis-School Updated => ข้อความที่เริ่มโดย: Project Manager (อ.เฉลิม ภูวมโนนาถ) ที่ พฤษภาคม 07, 2013, 09:00:07 PM

หัวข้อ: เพิ่มรายวิชา สำหรับหลักสูตร อาชีว ปรับปรุง 2556
เริ่มหัวข้อโดย: Project Manager (อ.เฉลิม ภูวมโนนาถ) ที่ พฤษภาคม 07, 2013, 09:00:07 PM
ให้ทำการ Run script เพื่อทำการ เพิ่มรายวิชา และโครงสร้างตามหลักสุตร อาชีว ปรับปรุง 2556

ในการเพิ่มรายวิชาใหม่นี้ ผมจะทำการเพิ่ม "-1" ต่อท้ายในรหัสวิชา(Mis) แต่สำหรับ รหัสวิชาที่จะแสดงในใบ รบ ผมจะทำการตัด "-1" ออกนะครับ

สาเหตุที่ทำแบบนี้เพราะ มีบางรหัสวิชา เดียวกัน แต่ชื่อต่างกัน ในหลักสูตรอาชีว เก่า และ อาชีวใหม่นะครับ

เช่น
รหัสวิชา Mis  = 2000-1101-1
รหัสวิชาที่แสดงในใบ รบ = 2000-1101
ชื่อวิชา = ภาษาไทยพื้นฐาน

เป็นต้น


หมายเหตุ ให้ทำการ Run script ตามไฟล์แนบชื่อ "000166_560503_เพิ่มรายวิชาหลักสูตรอาชีวใหม่.sql"