แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Project Manager (อ.เฉลิม ภูวมโนนาถ)

หน้า: [1] 2 3
1
Mis-School Updated / Register(56.06.23)
« เมื่อ: มิถุนายน 23, 2013, 10:51:12 PM »
* ชุดตั้งหรืออัปเดรต

 - เพิ่มการบันทึก ปรัชญา คติพจน์ วิสัยทัศน์

หมายเหตุ Run script ตามไฟล์แนบชื่อ
"000178_560623_BaseData_เพิ่ม_Field_Vision_tblSchoolInfo"

2
Mis-School Updated / Grade(56.06.23)
« เมื่อ: มิถุนายน 23, 2013, 09:42:46 PM »
* ชุดติดตั้งหรืออัปเดรต
   - เพิ่มรับรูปแบบคะแนนเก็บ ต้องใช้คู่กับ โปรแกรม Academic(56.06.23) ขึ้นไป

หมายเหตุ ต้อง run script ตามไฟล์แนบชื่อ
"000177_560623_Academic_เพิ่มบันทึกรูปแบบคะแนนเก็บ_tblPatternDetailScoreMain"

3
Mis-School Updated / Academic(56_06_23)
« เมื่อ: มิถุนายน 23, 2013, 09:39:57 PM »
* ชุดติดตั้งเท่านั้น

โปรแกรม Academic 56.06.23
- เพิ่ม รายงาน ห้องเรียนแต่ละอาคารเรียน ที่เมนู 5.19
- เพิ่ม บันทึกรูปแบบการให้คะแนนเก็บ ที่เมนู 1.1.8

หมายเหตุ ต้อง run script ตามไฟล์แนบชื่อ
"000177_560623_Academic_เพิ่มบันทึกรูปแบบคะแนนเก็บ_tblPatternDetailScoreMain"

4
Mis-School Updated / Finance(56_06_17)
« เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 04:48:59 PM »
* ชุดติดตั้งเท่านั้น
   
   + เพิ่มรายงาน 3.5 รายงานการชำระรายบุคคลประจำวัน
   + เพิ่มรายงาน 4.11 รายงานสรุป นร. กยศ นักเรียนทุน ตามห้อง
   + เพิ่ทรายงาน 4.12 รายงาน กยศ ที่ต้องจ่ายเพิ่ม


5
Mis-School Updated / Academic(56_06_17)
« เมื่อ: มิถุนายน 17, 2013, 04:42:25 PM »
- ชุดติดตั้งหรือ อัปเดรต
 + แก้ไขให้แผนการเรียนสามารถมีหลายแผนได้ เช่น แผน A แผน B ในแต่ละสาขา แต่ละชั้นปี และแต่ละปีการศึกษาได้

หมายเหตุ Run script ตามไฟล์แนบชื่อ
"000173_560617_ViChaKarn_เพิ่มField_ชื่อ_PlanNo_tblPlanSubjectMain.sql"

6
Mis-School Updated / Finance(56_05_10)
« เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2013, 11:19:03 PM »
* ชุดติดตั้งเท่านั้น
  - เพิ่มข้อมูลลำดับการตัดรายการ
  - เพิ่มบันทึกการให้ส่วนลด แบบหลายคน หลายรายการ

 หมายเหตุ ต้องทำการ Run script ตามไฟล์แนบชื่อ "000168_560511_Finance_เพิ่มField_OrderBY_ใน_tbliTem"

7
ให้ทำการ Run script เพื่อทำการ เพิ่มรายวิชา และโครงสร้างตามหลักสุตร อาชีว ปรับปรุง 2556

ในการเพิ่มรายวิชาใหม่นี้ ผมจะทำการเพิ่ม "-1" ต่อท้ายในรหัสวิชา(Mis) แต่สำหรับ รหัสวิชาที่จะแสดงในใบ รบ ผมจะทำการตัด "-1" ออกนะครับ

สาเหตุที่ทำแบบนี้เพราะ มีบางรหัสวิชา เดียวกัน แต่ชื่อต่างกัน ในหลักสูตรอาชีว เก่า และ อาชีวใหม่นะครับ

เช่น
รหัสวิชา Mis  = 2000-1101-1
รหัสวิชาที่แสดงในใบ รบ = 2000-1101
ชื่อวิชา = ภาษาไทยพื้นฐาน

เป็นต้น


หมายเหตุ ให้ทำการ Run script ตามไฟล์แนบชื่อ "000166_560503_เพิ่มรายวิชาหลักสูตรอาชีวใหม่.sql"

8
Mis-School Updated / Government(56_05_07),Register(56_05_07)
« เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2013, 08:51:07 PM »

* ชุดติดตั้งเท่านั้น
  - เพิ่มรายงาน แผนที่ ที่อยู่ของนักเรียน

  ตั้งค่าตำแหน่งรูป ได้ในโปรแกรม Register(56_05_07)
หมายเหตุ Run script ตามไฟล์แนบ ชื่อ "000162_560327_Tabain_เพิ่มField_PicPathMap_ใน_tblSettingTabain"

9
Mis-School Updated / โปรแกรม Register(56_02_28)
« เมื่อ: มีนาคม 01, 2013, 10:51:20 AM »
โปรแกรม Register(56_02_28) ที่สามารถ ออกใบ รบ.ภาษาอังกฤษ ได้
รบกวน อ. Run script ตามรายการไฟล์นี้นะครับ
1. 000154_560221_Tabain_เพิ่มField_tblEndStudy_เกี่ยวกับการบันทึกเด็กจบ
2. 000155_560221_Tabain_เพิ่มField_RbNo_ใน_tblRegister_tblRegisterOut
3. 000157_560227_Tabain_เพิ่มField_LavelEnd_ใน_tblDegreeStudy_รบภาษาอังกฤษ
ตามไฟล์แนบทาง Email นะครับ

10
Mis-School Updated / หลักสูตร ใหม่ อาชีว 2556
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2013, 08:50:23 AM »
ลิงค์ข้อมูล หลักสูตรใหม่ อาชีว 2556

http://bsq2.vec.go.th/course/2556/course56new.html

อย่างไรจะรีบทำ script ข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชา และ โครงสร้างกลุ่มวิชา ทั้งหมดไปครับ

Cr. อ.ศุภฤกษ์ (เจริญพัฒนา)

11
Mis-School Updated / Register(56_02_26)
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2013, 10:03:22 PM »
+ ชุดติดตั้งเท่านั้น

   + เพิ่มการจัด Ranking ตามเกรดเฉลี่ยสะสม ตามระดับขั้น สาขาวิชา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดห้อง  Cr. วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า
   + เพิ่มการจัดแบ่งกลุ่มห้อง Lab พร้อมบัญชีรายชื่อห้อง  Cr. วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า


หมายเหตุ ต้อง Run script ตามไฟล์แนบ

12
Mis-School Updated / Admission(56_02_26)
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2013, 09:57:43 PM »
+ ชุดติดตั้ง หรือ อัปเดรต
   - เพิ่มให้สามารถใส่ข้อมุลเกี่ยวกับ เลขรหัสประจำบ้าน

หมายเหตุ ต้อง run script ตามไฟล์แนบ

13
Mis-School Updated / SMS(56_01_26)
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2013, 09:32:01 PM »
+ ชุดติดตั้ง หรือ อัปเดรต

  - เพิ่มให้สามารถส่ง ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับเด็กนักเรียนใหม่ ที่ยังไม่ได้โอนข้อมูลเข้าระบบงานทะเบียน


ข้อมูลจาก sbac นนทบุรี

14
Mis-School Updated / Grade(55_01_29)
« เมื่อ: มกราคม 29, 2013, 10:16:19 AM »
* ชุดติดตัั้งเท่านั้น
   - เพิ่มรายงานประวัติการสอน
   - เพิ่มรายงานการเข้าอบรม
   - เพิ่มระบบการได้รับคำสั่งภายใน พร้อมออกรายงาน

15
Mis-School Updated / MisQA(56_01_24) โปรแกรมใหม่
« เมื่อ: มกราคม 24, 2013, 12:10:22 PM »
* ชุดติดตั้งเท่านั้น

   โปรแกรมเกี่ยวกับ ระบบประกันคุณภาพ 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ภายใน

หน้า: [1] 2 3