ผู้เขียน หัวข้อ: Scrip file รันในงานทะเบียน Register เพื่อ ดึงข้อมูลออกมาทำบัตรนร.  (อ่าน 10554 ครั้ง)

admin

  • บุคคลทั่วไป
Select N.StdNo,P.PrefixNameFull + S.FName + '  ' + S.LName AS StdName,S.DateOfbirth,Blood,
IsNull(b.branchname,''),IsNull(sb.sbranchname,''),IsNull(ssb.ssbranchname,''),
L.LavelName,D.DepartName,Ro.RoundName,D.DepartNameFull,R.Year,R.Room,
S.Idno
From Tabain.Dbo.tblStudent S
INNER JOIN Tabain.Dbo.tblStudentNumber N ON S.StdNoRef = N.StdNoRef
INNER JOIN Tabain.Dbo.tblStudentRoom R ON N.StdNo = R.StdNo
INNER JOIN BaseData.Dbo.tblPrefix P ON P.PrefixNo = S.PrefixNo
INNER JOIN BaseData.Dbo.tblLavel L ON R.LavelNo = L.LavelNo
INNER JOIN BaseData.Dbo.tblDepart D ON D.DepartNo = R.DepartNo
INNER JOIN BaseData.Dbo.tblRound Ro ON Ro.RoundNo = R.RoundNo
left join vichakarn.dbo.tblcurriculummain cm on r.currino = cm.currino
left join vichakarn.dbo.tblbranch b ON cm.branchno = b.branchno
left join vichakarn.dbo.tblsbranch sb ON cm.sbranchno = sb.sbranchno
left join vichakarn.dbo.tblssbranch ssb ON cm.ssbranchno = ssb.ssbranchno
Order BY N.StdNo

ให้ copy code ไปวางในงานทะเบียน Register เครื่องมือ Sql Command แล้วประมวลผล ส่งออกข้อมูลเป็น Excel นำไปตัดรายการที่ไม่ต้องการออก ตัดนร.เก่าออก แล้วนำไปเชื่อมต่อกับ โปรแกรมทำบัตร E-Media ให้ระวังเรื่องการลิงค์ ไปยังรูปภาพ ดูไฟล์ตัวอย่างให้ดีๆ ครับ (อยู่ใน C:\Programfile\E-media\Sample\color.......\xxx .xls ) ให้ใช้ไฟล์ตัวอย่าง ลิงค์กับโปรแกรมก่อน แล้วค่อยเอาข้อมูลนักเรียนของเราที่ได้มา แปะไว้ในไฟล์ตัวอย่างนะครับ

หากมีปัญหาลิงค์ไม่ได้ ให้เปิด Teamview แจ้ง ID มาเลยครับ จะเข้าไปช่วยดูแก้ไขให้ครับ
อ.ชวน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 17, 2009, 07:34:53 PM โดย admin »