ผู้เขียน หัวข้อ: ตรวจสอบก่อนการประมวลผลสิ้นเทอม สิ้นปีการศึกษา  (อ่าน 5871 ครั้ง)

admin

  • บุคคลทั่วไป
เนื่องด้วยหลายโรงเรียนขณะนี้ ได้ผ่านสิ้นภาคเรียน และสิ้นปีการศึกษาแล้ว ไม่ได้อ่านคู่ ที่ให้ทำการประมวลผลเมื่อสิ้นภาคเรียน และสิ้นปีการศึกษาด้วย จึงอาจจะทำให้การทำงาน หรือการนับคะแนนเพื่อเริ่มภาคเรียนใหม่ มีปัญหาได้ กรุณาตรวจสอบตามข้อมูลด้านล่างนี้ด้วยนะครับ

- โปรแกรมใดบ้างที่จะต้องประมวลผลข้อมูลสิ้นเทอม หรือ สิ้นปี
ได้แก่โปรแกรม โปรแกรมทะเบียน  ปกครอง และ บุคลากร

- ขั้นตอนการประมวลผลสิ้นเทอม หรือ สิ้นปี ของงานทะเบียน
  1. ทำการบันทึกสถานะ ลาออก ขาดการติดต่อ พักการเรียน
  2. ทำการอนุมัติออกใบ รบ.ปพ รวมทั้งพิมพ์ ใบ รบ./ปพ. ให้เสร็จ
  3. ทำการประมวลผล ได้เลย แต่ จะมี 2 หัวข้อที่แตกต่างกันดังนี้
      3.1 การประมวลผลสิ้นเทอม เป็นการประมวลผล เพื่อที่จะขึ้น เทอมใหม่
      3.2 การประมวลผลสิ้นปี  เป็นการประมวลผล เพื่อขึ้นปีการศึกษาใหม่

- ขั้นตอนการประมวลผลสิ้นเทอม หรือ สิ้นปี ของงานบุคลากร
  1. ทำการบันทึก ใบลาออกของบุคลากร
  2. ทำการบันทึก ใบลากิจ ลาป่วย
  3. ทำการประมวลผล

- ขั้นตอนการประมวลผลสิ้นเทอม หรือ สิ้นปี ของงานปกครอง
   1. สามารถทำการประมวลผลได้เลย ก่อนที่จะขึ้นเทอมใหม่