ผู้เขียน หัวข้อ: แจ้งทุกโรงเรียนในเครือข่ายระบบสารสนเทศ  (อ่าน 6155 ครั้ง)

admin

  • บุคคลทั่วไป
เรียนโรงเรียนในเครือข่าย
เนื่องด้วยในการอัพเดทให้สามารถใช้ความสามารถใหม่ๆ ของระบบฯ หรือการขอแก้ไขเพิ่มเติมต่างๆ เป็นความต้องการของบางโรงเรียน
และบางโรงเรียนไม่ได้ต้องการ อีกทั้งผู้บริหารบางโรงเรียนได้คอมเม้นท์ แนะนำว่าการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ผู้บริหารควรจะมีส่วนได้รับทราบ
จึงเรียนแจ้งกฎกติกา การขอแก้ไขเพิ่มเติมโปรแกรมใหม่ดังนี้

1-ให้เขียนรายงานแจ้งบันทึก เหตุผลและปัญหาที่ต้องการให้เพิ่มเติม พร้อมแนบรูปแบบรายงานที่ต้องการ ให้ท่านผอ.โรงเรียน เซ็นอนุมัติ ก่อนแล้วจึงส่งแฟก หรือเมล์มาให้ทีมงานแก้ไขเพิ่มเติมโปรแกรมฯ

ทั้งนี้ใช้เฉพาะกรณีต้องการแก้ไข เพื่อจะเพิ่มเติมใดๆ

ไม่เกี่ยวกับกรณี ใช้งานปกติประจำวัน
หากมีปัญหาในการใช้งานปกติให้ส่งหน้าจอที่เกิดอาการมีปัญหา (PrintScreen) มาให้ทีมงานแก้ไขได้ทันที

ทั้งนี้การแก้ไขอัพเดทเพิ่มเติมใดๆ จะไม่มีการส่งเวียนให้สมาชิก (ส่งเฉพาะสมาชิกที่ต้องการ) เท่านั้น
เนื่องด้วยผู้บริหารโรงเรียนหลายโรงต้องการรับทราบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรมฯ

จึงเรียนแจ้งให้สมาชิกได้รับทราบ
อ.ชวน