ผู้เขียน หัวข้อ: Scrip ตารางรายงานจำนวนนร.ห้องเรียนฯลฯ  (อ่าน 6044 ครั้ง)

admin

  • บุคคลทั่วไป
Scrip ตารางรายงานจำนวนนร.ห้องเรียนฯลฯ
« เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2009, 12:17:36 AM »
-- รายงานตารางที่ 1 รายงานจำนวนห้องเรียนและนักเรียน จำแนกตามอายุ
Select LavelName + R.Year AS Class,Datediff("YY",S.dateofbirth,Getdate()) AS Year ,Count(*) AS iCount
From Tabain.Dbo.tblStudent S
INNER JOIN Tabain.Dbo.tblStudentNumber N ON S.StdNoRef = N.StdNoref
INNER JOIN Tabain.Dbo.tblStudentRoom R ON N.StdNo = R.StdNo
INNER JOIN BaseData.Dbo.tblLavel L ON R.LavelNo = L.LavelNo
Where R.StatusNo = '0'
Group BY LavelName + R.Year,Datediff("YY",S.dateofbirth,Getdate())
Order By LavelName + R.Year,Datediff("YY",S.dateofbirth,Getdate())

 
-- รายงานตารางที่ 2 และ 4 รายงานจำนวนห้องเรียนและนักเรียน จำแนกตามเพศ
Select LavelName + R.Year AS Class,S.SexNo,Count(*) As iCount
From Tabain.Dbo.tblStudent S
INNER JOIN Tabain.Dbo.tblStudentNumber N ON S.StdNoRef = N.StdNoref
INNER JOIN Tabain.Dbo.tblStudentRoom R ON N.StdNo = R.StdNo
INNER JOIN BaseData.Dbo.tblLavel L ON R.LavelNo = L.LavelNo
Where R.StatusNo = '0'
Group BY LavelName + R.Year,S.SexNo
Order By LavelName + R.Year,S.SexNo
-- หมายเหตุ  1 = เพศชาย   2 = เพศหญิง