ผู้เขียน หัวข้อ: ส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ด้านซอฟต์แวร์และการใช้ซอฟต์แวร์ให้ถูกต้องตามกฎหม  (อ่าน 3185 ครั้ง)

admin

  • บุคคลทั่วไป
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมการสัมมนา "ส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ด้านซอฟต์แวร์และการใช้ซอฟต์แวร์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย” ซึ่งจะจัดขึ้นทั้งหมด ๕ ครั้ง ทั่วประเทศ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาสามารถพิจารณากาหนดการจัดงานได้ ดังนี้
ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2554
ณ ห้องประชุมเจนิวา ชั้น 2 โรงแรมเมอร์เคียว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ครั้งที 2 กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2555
ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
ครั้งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2555
ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ครั้งที่ 4 จังหวัดสงขลา (อาเภอหาดใหญ่) วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555
ณ โรงแรมโกล้เด้นคราวน์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ครั้งที่ 5 กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555
ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

เพิ่มเติมที่ http://www.opensource2day.com