ผู้เขียน หัวข้อ: ทบทวนกระบวนการเรียนสมทบ..และเรียนซ้ำ ว.ชัยภูมิ  (อ่าน 4982 ครั้ง)

admin

  • บุคคลทั่วไป
> กระบวนการเรียนสมทบ
>
> ใช้กับ นักเรียนที่จบไม่พร้อมกับรุ่น และโปรแกรมได้ประมวลผลสิ้นปีแล้ว แต่ชื่อนักเรียนยังคงค้างใน
> ระบบ ต้องดำเนินการชำระเงิน เพื่อเรียนสมทบในเทอมต่อไป (ปวช.4)
>
> 1. นักเรียน เขียนคำร้องขอเรียนร่วมตามแบบเดิมของ CBAC(ควรเปลี่ยนเป็นเรียนสมทบ) ยื่นตาม
> ลำดับ และชำระเงินที่งานการเงิน
>
> 2. งานการเงิน รับเงิน และออกใบเสร็จ จากเมนู 2.5 (ในระบบถือว่านักเรียนนักศึกษาได้ลง
> ทะเบียนเรียบร้อยแล้ว)
>
> 3. งานวิชาการ จัดครูผู้สอนในรายวิชาเรียนสมทบของภาคเรียนนั้น
>
> 4. ครูผู้สอน รับโอนรายวิชา และจัดการเรียนการสอน ออกเกรดตามปกติ
>
> 5. งานวิชาการ โอนผลการเรียนให้งานทะเบียน
>
> 6. จบ
>
> กระบวนการเรียนซ้ำ
>
> นักเรียน ที่มีผลการเรียน 0, 1, 1.5, ขร., ขส. และขอเรียนในภาคฤดูร้อน หรือภาคเรียนปกติ
> ร่วมกับคนอื่น (เรียนร่วมของ CBAC)
>
> 1. จากภาค เรียนปกติ นักเรียน นักศึกษา ได้ผลการเรียน 0, 1, 1.5, ขร., ขส. ข้อมูลจะ
> ปรากฎที่ระบบงานการเงิน (เมนู 2.5)
>
> 2. นักเรียน เขียนคำร้องขอเรียนร่วม( ควรเปลี่ยนเป็นเรียนซ้ำ) ยื่นตามลำดับ และชำระเงินที่
> งานการเงิน
>
> 3. งานการเงิน รับเงิน และออกใบเสร็จ จากเมนู 2.5 (ในระบบถือว่านักเรียนนักศึกษาได้ลง
> ทะเบียนเรียบร้อยแล้ว)
>
> 4. งานวิชาการ จัดครูผู้สอนในรายวิชาเรียนซ้ำของภาคเรียนนั้น
>
> 5. ครูผู้สอน รับโอนรายวิชา และจัดการเรียนการสอน ออกเกรดตามปกติ
>
> 6. งานวิชาการ โอนผลการเรียนให้งานทะเบียน
>
> 7. จบ

admin

  • บุคคลทั่วไป
Re: ทบทวนกระบวนการเรียนสมทบ..และเรียนซ้ำ ว.ชัยภูมิ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 21, 2012, 02:17:37 PM »
ถูกต้องครับ อ.ประชา

-------------------------------------------------------------------------------------

ระบบบริหารสถานศึกษา Mis-School

อ.เฉลิม  ภูวมโนนาถ
mengudom@hotmail.com

Project Manager

www.mis-school.com