ผู้เขียน หัวข้อ: Mis-School Flowchart 2013 รายละเอียดขั้นตอนการทำงานทั้งระบบ  (อ่าน 2566 ครั้ง)

admin

  • บุคคลทั่วไป
MisFlow2013.pdf
คือ ขั้นตอนรายละเอียดการทำงาน ในส่วน Main หลักๆ ของระบบงานวิชาการ จัดหลักสุตร แผนการสอน จัดครูผู้สอน จัดตารางสอน และงานการเงินตั้งแผนการรับชำระของนักเรียนใหม่ รับชำระเงินจากนักเรียนใหม่ งานทะเบียนจัดห้อง ออกรหัส รับเข้าเป็นนักศึกษา ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอน เก็บคะแนน ส่งเอกสารการประเมินผล/ตัดเกรด ส่งให้ฝ่ายวิชาการตรวจสอบ และโอนให้งานทะเบียน พิมพ์เอกสารแจ้งผลการเรียนประจำภาคเรียน และพิมพ์ใบ รบ. ปพ. สำหรับผู้จบการศึกษา เป็นต้น ได้อธิบายรายละเอียดต่างๆ ไว้ใน Flowchart แล้ว ขอให้ ผู้บริหารสถานศึกษา Admin หัวหน้างานสารสนเทศของสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการ ได้ Download พิมพ์มาทบทวนกระบวนการดูครับ


https://skydrive.live.com/?cid=a480a79be2b0adc2&Bsrc=Share&Bpub=SDX.SkyDrive&sc=Documents&id=A480A79BE2B0ADC2!275#cid=A480A79BE2B0ADC2&id=A480A79BE2B0ADC2%211687&sc=Documents

อ.ชวน