ผู้เขียน หัวข้อ: สรุปปัญหา 1 ปี 10 โรงเรียนที่ผ่านมา  (อ่าน 5446 ครั้ง)

admin

  • บุคคลทั่วไป
สรุปปัญหา 1 ปี 10 โรงเรียนที่ผ่านมา
« เมื่อ: ตุลาคม 23, 2009, 09:45:49 AM »
จากการใช้งานโปรแกรมที่ผ่านมา ทางทีมงานได้สรุปปัญหาที่พบไว้ดังนี้

1-เมื่อเริ่มระบบ บุคลากรแต่ละฝ่ายของโรงเรียนใช้โปรแกรม ผิดขั้นตอน โดยไม่อ่านคู่มือที่ให้ไปเกือบทั้งหมด จึงไม่ทราบกระบวนการขั้นตอนทำก่อนทำหลัง
2-ใส่ข้อมูลไม่ครบ เช่น ประวัตินักเรียน (ทำให้ไม่สามารถส่งออกข้อมูลให้ภาครัฐ GPA50,SP48) ป้อนหลักสูตรแล้วไม่ป้อนแผนการสอนรายเทอม หรือไม่จัดครูผู้สอนรับรายวิชาจากงานวิชาการ แต่ฝ่ายทะเบียนพยายามลงทะเบียนนักเรียน จึงไม่สามารถลงได้
3-อยากทราบสถิติการขาดลามาสาย ให้นักเรียนรูดบัตร แต่ไม่ประเมินผลการมา และการกลับ เพื่อให้โปรแกรมประเมินผลกับกฎระเบียบ เวลาของโรงเรียนในการประเมินการขาดลามาสาย หรือบางโรงก็รูดบัตรบางคน บางชั้น บางสาขา แต่ไม่รูด ทั้งระบบ
4-ไม่อ่านคู่มือ ทำให้ไม่ทราบว่า สามารถให้เวลาอัตโนมัติ สำหรับ นักเรียนที่ไปฝึกงาน ไปวิชาทหาร ป่วย ฯลฯ จะทำให้นักเรียนไม่ถูกตัดคะแนน หรือเสียสถิติการมาเรียน
5-ทำงานไม่ประสานกันระหว่างฝ่าย เช่น ฝ่ายวิชาการ และงานทะเบียน การจัดครูผู้สอน การจัดตารางสอน การจับนร.ลงทะเบียน
6-ไม่บันทึกรายคาบ ของนักเรียนรายห้อง
7-แต่ละงานโปรแกรมต้องการคนทำงานในระบบ Mis-School เพียงหนึ่งคน แต่บางงานของโรงเรียน ทำอยู่เดิมหลายคน เกี่ยงงานกันจนไม่ได้ทำ

ปัญหาใหญ่ คือเวลาติดปัญหาไม่แจ้ง เช่น ไม่จัดครูผู้สอนรับรายวิชา หรือจัดตารางสอน แล้วฝ่ายทะเบียนลงทะเบียนไม่ได้ก็หยุดระบบ เข้าใจว่าโปรแกรมมีปัญหา ไม่แจ้งทีมงาน ไม่ติดตาม บอกผู้บริหารโรงเรียนว่าโปรแกรมมีปัญหา