ผู้เขียน หัวข้อ: ระบบบริหารงานโรงเรียน Mis-School โมดูลงานต่างๆ  (อ่าน 7441 ครั้ง)

admin

  • บุคคลทั่วไป
เรียนโรงเรียนในเครือข่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียน Mis-School
 
เนื่องด้วยมีทั้งสมาชิกเก่า และสมาชิกโรงเรียนใหม่ ถามระบบโมดูลงานต่างๆ เข้ามามาก และมีงานที่พัฒนาขึ้นมาใหม่อยู่ตลอดเวลา
จึงเรียนแจ้งโรงเรียนต่างๆ ถึงงานต่างๆ ดังนี้
 
Academic งานวิชาการ

Admission งานรับสมัครนักเรียนใหม่

Register งานทะเบียนวัดผล

Government งานปกครองรูดบัตร (ต้องประมวลผลเช้า-บ่าย เพื่อบันทึกการขาดลามาสายของนักเรียน) ส่งSMSได้กรณีนักเรียนไม่รูดบัตรมาโรงเรียนให้แก่มือถือผู้ปกครอง

Grade งานครูผู้สอนประเมินผลและที่ปรึกษา

CheckInStdbyBarcode หน้าจอรูดบัตรเข้า-ออก นักเรียน

IMS หน้าจอนักเรียนเช็คผลการเรียนและความประพฤติ

CounterInfo สำหรับงานประชาสัมพันธ์ ไว้ตอบคำถามผู้ปกครองที่มาถามหานักเรียน หรือครู เช่น มีนักเรียนชื่อ.....นี้ไหม ขอดูรูปนักเรียนใช่หรือเปล่า? อยู่ชั้นไหน? สาขาอะไร? ผลการเรียน? ความประพฤติ? การขาดลา มาสาย? ค้างชำระหรือไม่? มีครูชื่อ...นี้ไหม? วันนี้มาไหม? มีเบอร์โทรไหม? ตอนนี้สอนอยู่ห้องไหน? เป็นต้น

BackUpData งานสำรองฐานข้อมูลของระบบ Mis-School

CheckInPersonal หน้าจอรูดบัตรของบุคลากร (ใช้บาร์โค๊ด)

ExportData งานส่งออกข้อมูลขึ้นเว็บอินเตอร์เน็ต เพื่อให้นักเรียนผู้ปกครอง เช็คผลการเรียน และความประพฤติ ค้างชำระ ฯลฯ

Finance งานการเงินติดตามการค้างชำระของนักเรียน

FinanceAdmission งานการเงินรับสมัครนักเรียนใหม่ (ก่อนออกรหัสนักเรียน)

FingerPersonalHIP งานสแกนลายนิ้วมือสำหรับคณะครู บุคลากร

LibraryMis งานบริหารห้องสมุดโรงเรียน

LibraryCounter หน้าจอรูดบัตรก่อนเข้าห้องสมุด (เพื่อเก็บสถิติการเข้าใช้งานห้องสมุดไปตอบโจทย์ สมศ.)

LibrarySearchMis หน้าจอค้นหาหนังสือห้องสมุด (หน้าจอของนักเรียนค้นหา และตรวจสอบสภาพยืมคืนของตัวเอง)

Personal งานบุคลากร (ตรวจสอบ ออกรายงาน การขาด ลา มาสาย ของบุคลากร)

StudentLoan งานเงินกู้ของนักเรียน กยศ.

TranferData งานส่งออกข้อมูลให้ภาครัฐ SP48, GPA, Psi

SMS งานส่งข้อความไปยังมือถือ ผู้ปกครอง หรือนักเรียน หรือบุคลากร

ManagerMis งานสถิติข้อมูลทุกงานทุกด้านในโรงเรียน สำหรับผู้บริหารในหน้าจอเดียว

 
งานใหม่ที่ทำอยู่ (สำหรับสมาชิกที่เช่าชำระรายปีจะได้ใช้งานใหม่ทั้งหมดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายยกเว้นงานมัธยมศึกษา)

งานพิมพ์บัตรนักเรียนในหน้าจอ Mis-School โดยดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลโดยตรง (เสร็จแล้ว PrintCard Module)

งาน E-Office ส่งข้อความ หรือคำสั่งของผู้บริหาร ไปหาครู หรือครูไปหาครู โดยใช้โปรแกรม SMS (เสร็จแล้ว)

งานส่งผลการเรียน SMS แจ้งไปยังมือถือผุ้ปกครองและนักเรียน

งานจัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนงบประมาณประจำปี ของแต่ละฝ่าย แต่ละสาขา และของโรงเรียน

งานเบิกจ่ายจัดซื้อ พัสดุครุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามกระบวนการ PDCA จากสาขาวิชาทำแผนงบประมาณขึ้นมา

งานเติมเงินในบัตรนักเรียนให้สามารถเติมเงินซื้อของในสหกรณ์โรงเรียนได้ ซื้ออาหารที่โรงอาหารได้

งานวิชาการ และงานทะเบียน งานครูผู้สอนประเมินผล สำหรับระดับมัธยมศึกษา
 
ขอแสดงความนับถือ
อ.ชวน
08-1911-6206
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 21, 2011, 12:24:11 AM โดย admin »